ETİKET: OLMAK

Artık Dünyada Görüşemeyiz

Artık Dünyada Görüşemeyiz

Ahmed bin Saidi’l-Abid, babasından rivayet ederek şöyle anlatmıştır: “Bizim zamanımızda bir genç vardı. Allah-u Zülcelal ona çok güzel bir yüz vermişti. Bu genç, devamlı olarak camiye...

Zararlı Harfler

Zararlı Harfler

Bir zamanlar bir adamın yolu bîmarhâneye (akıl hastalıkları hastahânesine) düşmüş. Burada tedavi görenlerden biri dikkatini çekmiş. Çünkü adamın hiç de deliye benzer hali yokmuş. Onun böyle...

Niyette Sadık Olunca

Niyette Sadık Olunca

Arabîlerden bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi veselleme geldi. İman edip ona tâbî oldu. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi veselleme: “Sizinle hicret etmek istiyorum!” dedi. Efendimiz de onu...

Hz. Yusuf’a Bir Yumak ile Talip Olmak

Hz. Yusuf’a Bir Yumak ile Talip Olmak

Allah’ın peygamberi Yusuf aleyhisselamı köle olarak Mısır pazarına çıkardılar. Yusuf çok güzeldi. Herkes kilolarla altınla pazara geldi onu almak için. Bir kadın da bir top kadar...

Borç Nasıl Ödenir

Borç Nasıl Ödenir

Zengin bir adam yemek yedikten sonra evinden dışarı yürüyüşe çıkar… Biraz yürüdükten sonra iki rekât namaz kılmak için bir mescide girer. O mescidin bir köşesinde bir...

Abid ile Karınca

Abid ile Karınca

Bir gün bir Abid tanesi köy köy, şehir şehir dolaşıp; insanlara Allah’ın dinini öğretirken, yolu Allah’ın, ceza olarak bütün halkını yaktığı bir köye düştü ve: “Ey...